Chào các bạn,

Ngày 03/10/2013, diễn đàn Việt Nam chính thức thay đổi hệ thống avatar. Sau đây là các bước sử dụng:
Avatar trước đây của các bạn được lưu trên hệ thống mygo, các bạn có thể click vào thanh công cụ phía trên cùng của diễn đàn để t́m lại avatar cũ.

Thân ái,
Ban quản trị diễn đàn Việt Nam