Nạp thẻ ở goplay.vn th́ báo thành công nhưng khi check tài khoản th́ ko có GO, kiểm tra lịch sử giao dịch cũng ko thấy ǵ.
Tôi gửi yêu cầu hỗ trợ tại hotro.goplay.vn nhưng ko thấy ai trả lời
- Tài khoản Goplay: phaquan
- Loại thẻ nạp: Vcoin
- Thời gian thực hiện: Khoảng 16h10 - 16h30 ngày 26/8/2015
- Lỗi: Nạp GO tại goplay.vn nhưng không nhận được GO dù giao dịch đă thành công